Özel Veri İşleyenler Verbis Son Kayıt Tarihi 31 Mart 2021

kvkk özel veri   Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;


Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,


Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzadıldı. 

Bu süre uzatımı sadece Veri Sorumluları sicili kaydı içindir. Verbis kaydı öncesi KVKK dosyanızın veri enventerinizin hazır olması önemli. 

Kanun Numarası                 : 6698

Kabul Tarihi                         : 24/3/2016

Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 7/4/2016    Sayı :  29677

KVK Kanunun yayınlandığı 07/04/2016 yılından itibaren yaptığınız uygulamalarla ilgili idari para cezası ve Adli Cezalar tüm veri işleyenler için geçerlidir. Verbis'e kayıt sizi bildirim yaptığınız için oruma altına alır.

KVKK dosyası oluşturmadan Verbis'e kayıtolmak sizedaha büyük sorumluluklar ve cezalar getirebilir.

Özel veriler neler dir ? 

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri - Uzman KVK  makalemizi okuyabilirsiniz.

https://uzmankvk.com/kvkk-blog/2021-kvkk-kabahatler-i-dari-para-cezalari-guncellendi